Z DOMOVA

 

 

30.3.2010: ČR: Svědkové Jehovovi v ČR mají od února 2010 třídu duchovních
- Svědkové Jehovovi v ČR si ustanovili úřad duchovních. Ti jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Svědkové tak pokračují v úsilí o zatajování případů pedofilie.
8.2.2010: ČR: Byl jsem svědek Jehovův
- "...Chtěl bych na jednom příběhu bývalého svědka ukázat, že být svědkem Jehovovým neznamená, že je člověk hlupák, ale že se dost často dokáže přes trnitou cestu dostat k podstatě křesťanství a to mnohdy mnohem hlouběji, než většina členů zavedených křesťanských denominací..."
30.9.2009 Změny v Boží organizaci
- Článek vyšel spolu s dalšími články o svědcích Jehovových v časopise Dingir, č.3, 2009.
4.3.2009: Boží mlýny - další otáčka
- Reportáže Českého rozhlasu a ČT24 odhalují další podrobnosti o propojení svědků Jehovových se světem moci a peněz. Poukazují na vazby klíčové postavy - svědka Jehovova, podnikatele a senegalského konzula - pana J.J..
4.3.2009: Jak melou Boží mlýny
- Vyprávění pamětníka, dlouholetého svědka Jehovova a očitého svědka dění ve vedení Československé (později České) odbočky ústředí svědků Jehovových.
14.1.2009: Změna systému shromáždění svědků Jehovových od ledna 2009
- Svědkové Jehovovi se po léta pravidelně scházeli na třech shromážděních každý týden. Od ledna 2009 se shromažďují jen dvakrát týdně. Pro znalce způsobu myšlení svědků je tato změna nanejvýš pozoruhodná.
11.12.2008: ČR: Vyloučen za vzývání Ježíše Krista
- Jenda Janča sloužil v rámci organizace svědků Jehovových několik let na plný úvazek jako dobrovolný (neplacený) překladatel, jako pravidelný a pomocný průkopník (věnoval tedy službě 80, respektive 50 hodin měsíčně) a cca 20 let jako starší v různých sborech. .
8.1.2008: ČR: Raymond Franz - Neformální setkání dne 12. 10. 2007 - 2. část
- V pátek 12. října 2007 se uskutečnilo v Praze neformální setkání s Raymondem Franzem. (Přepis druhé poloviny tohoto setkání.)

28.12.2007: ČR: Raymond Franz - Neformální setkání dne 12. 10. 2007 - 1. část
- V pátek 12. října 2007 se uskutečnilo v Praze neformální setkání s Raymondem Franzem. (Přepis první poloviny tohoto setkání.)

28.12.2007: ČR: Raymond Franz - Muž, který osvobodil tisíce spoutaných myslí
- ... nezachraňuje životy v historicky vypjaté době, ale ve vypjaté životní situaci. Díky němu se tisíce spoutaných myslí vymanilo ze sevření v pasti organizace, kterou sice zdobí ušlechtilé ideály, ale která duchovně izoluje své členy.

18.12.2007: ČR: Vyšla knihaHledání křesťanské svobody
- Kniha Raymonda Franze vyšla poprvé v českém překladu Jakoubka Stříbrného v Nakladatelství Kernberg v prosinci 2007.

18.12.2007: ČR: O knize Hledání křesťanské svobody
- "... snad dosud nikdo do takové hloubky neprozkoumal spojitost mezi náboženskou vírou a jejími institucionálními projevy ..." - Profesor Steven Cox.

1.10.2007: ČR: Program semináře a tiskové konference s Raymondem Franzem
- Seminář konaný 11. října 2007 bude probíhat v českém a anglickém jazyce formou moderované diskuze s otázkami z publika na R. Franze. Po skončení semináře R. Franz odpovídat na otázky novinářů na tiskové konferenci.

1.10.2007: ČR: Hledání křesťanské svobody. Kapitola 15 - Vznešené dobré poselství
- V Křesťanských řeckých písmech se termín „dobré poselství“ nachází více než stokrát. Pouze osmkrát se ale vyskytuje ve spojení se slovem království, tedy jako „dobré poselství o království“. Ve všech zbývajících případech je to buď „dobré poselství o Kristu“ (nebo je zde podobný výraz) nebo kontext vede k tomu, že se jedná o Ježíše jako osobu, a nenaznačuje žádný odkaz na „vládní uspořádání“.

1.10.2007: ČR: Hledání křesťanské svobody. Kapitola 4 - Historie se opakuje
- Někteří z těch, kteří byli prošetřováni a souzeni staršími, poukázali na to, že byli pokřtěni před rokem 1985, kdy se svým slibem při křtu „zasvěcovali Bohu, a ne organizaci“. Změna v otázkách ke křtu, ke které došlo v roce 1986, tedy znamená, že otázky v dnešním znění zřetelně staví uchazeče o křest do situace ... že křtěný člověk se opravdu vlastními slovy vzdává svého zákonného práva na případnou pozdější námitku, že není podřízen organizační správě a církevním soudům, respektive právním výborům..

1.10.2007: ČR: Hledání křesťanské svobody. (Aktualizováno)
- Aktualizovány kapitoly 1-3. Přidány kapitoly 4 a 15. Přidána tisknutelná verze jednotlivých kapitol ve formátu PDF.

13.9.2007: ČR: TISKOVÁ ZPRÁVA - Muž, který odhalil zákulisí víry svědků Jehovových
- Významná osobnost novodobé historie světové religionistiky, autor celosvětově proslulé knihy Krize svědomí Raymond Franz navštíví v rámci Evropského turné v říjnu 2007 Prahu.

13.9.2007: ČR: Vydání knihy Hledání křesťanské svobody
- Kniha vychází poprvé v českém překladu Jakoubka Stříbrného v Nakladatelství Alfa s.r.o. v říjnu 2007.

13.9.2007: ČR: Raymond V. Franz v Praze
- Program návštěvy.

13.9.2007: ČR: Seminář s Raymondem Franzem
- Pozvánka na seminář Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů s Raymondam Franzem.

3.7.2007: Ondřej Kadlec odchází z Betelu
- Jedna z nejvýraznějších postav historie svědků Jehovových v Českých zemích v posledních čtyřech desetiletích odchází z ústředí svědků v Praze. MUDr.Ondřej Kadlec, CSc. byl v nejužším vedení svědků od roku 1976 (s přestávkou v letech 1988-1991) až do odhalení propojení svědků Jehovových s případem „Berka“ v roce 2004. Ondřej Kadlec je také jedním z překladatelů Bible svědků Jehovových do češtiny.

1.7.2007: "Následujme Krista!" Oblastní sjezdy svědků Jehovových 2007
- Následují svědkové Jehovovi Krista? Nebo následují vedoucí sbor v Brooklynu? Jsou skutečnými následovníky Krista, jestliže zamlžují jeho význam ve svém překladu Bible?

1.7.2007: Vlak do stanice „Naděje“
- „…Při zkoumání dopisu apoštola Pavla Hebrejcům jsem dospěl k závěru, že nejde jen o nesplněná časová proroctví, ale o mnohem závažnější věc - o samotný základ stavby. SJ skutečné postavení Krista vůbec nepochopili a tudíž na tomto základu nestaví….“
– Zkušenost zaslal Zdeněk Bláha

2.5.2007 ČR: Jak jsem potkal sám sebe
- „Pamatuji na jednu větu představitele SJ z Prahy: „Když se budeme rozhodovat, kdo má v nějaké kauze pravdu, jestli vy, krajští služebníci nebo bratři ve sboru, spolehněte se, že stojíme plně za vámi.“ Nebylo mi z toho dobře."
- Zkušenost bývalého krajského dozorce - Luboš Kolafa
.

2.5.2007 ČR: Cesta k srdci krajského dozorce
- Rozhovor s Věrou a Lubošem Kolafovými.

2.5.2007 ČR: Právní výbor ze dne 16.4.2007
- „„Nejsme odpadlíci, kteří se vrací k pohanství, jako ti, o nichž mluví Písma. Jsme křesťané a zůstáváme jimi.“"
- Luboš Kolafa
.

2.5.2007 ČR: Dopis pro Kolafovi
- „ ...pohrdání druhými, pečování o silné, aby udělali ještě více a bití slabých, aby udělali alespoň něco. ... kdo se odvážil vznést otázku, vyjádřit opačný názor, chtít něco dělat jinak, prostě kdo nepochodoval, jak Otrok – jaký paradox, poslouchat otroka a ne Pána! – žádal. "
- Jakoubek Stříbrný

27.3.2007 ČR: Léčivá moc biblických symbolů. Příběh Jana Šubrta - 3.část
- "Následující část psychoterapeutického deníku popisuje překvapivou reakci starších a odbočky na zveřejnění mého příběhu. Tato reakce je vetkána do rámce mechanismu působení biblických symbolů, jehož pochopení mi pomáhá v léčbě jako pacientovi i v duchovním pokání."

14.3.2007 ČR: Mlčenlivost duchovních
- Jak to, že svědkové Jehovovi žádají o přiznání práva na zpovědní tajemství, když nemají žádné duchovní (třídu duchovenstva, kněze)? Co chtějí svědkové Jehovovi před úřady zamlčovat?

14.2.2007 ČR: Mlčící ovečky
- Svědkové Jehovovi jsou známí jako slušní a mravně žijící lidé. Mnoho lidí je proto překvapeno zprávami, které tvrdí, že náboženská organizace svědků Jehovových je útočištěm a doslovným pozemským rájem pro pedofily.

16.1.2007 ČR: Past na Davida - komentář
- "...tito lidé jsou psanci ve vlastním národě svědků Jehovových...trpícími v ambivalentní pasti vděčnosti vůči mateřskému národu víry, úctě k jeho vedoucím představitelům a vědomí vlastní nedokonalosti na straně jedné, a svědomím a rozumem a srdcem na straně druhé, které jim říkají, že něco musí udělat, jinak se zblázní" - Jakoubek Stříbrný

2.1.2007 Symbol života povyšují nad život
- Lidové noviny, 2. ledna 2007, strana 11.
6.12.2006 ČR: Prof. ThDr. Jan Heller ke knize "Život je svatý - SJ a otázka krve."
- Dopis s vyjádřením ke knize.

6.12.2006 ČR: Život je svatý - SJ a otázka krve. Obsah knihy.
- Obsah knihy.

28.11.2006 ČR: Past na Davida. Příběh Jana Šubrta - 2.část
- "Vážení správci webové stránky. Děkuji za pomoc, kterou jste mi poskytli zveřejněním mého příběhu. Prosím o zveřejnění pokračování, které popisuje ničivé účinky nedokonalosti našich biblických nauk na moji nedokonalou psychiku. Kéž by se mnou o tom začali komunikovat moji milovaní bratři, nebo alespoň někdo, kdo se v tom vyzná. Opravdu zoufale volám o pomoc!"

21.11.2006 ČR: Nová kniha: Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve.
- Kniha předkládá historická fakta o formování nauky o zákazu transfuzí krve mezi svědky Jehovovými, zamýšlí se nad otázkami morálky, etiky a svědomí, popisuje jaké pokroky dosáhla transfůzní medicína a předkládá skutečné příběhy lidí, v jejichž životě sehrálo řešení otázky krve důležitou a mnohdy dramatickou roli....

21.11.2006 ČR: Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve. Předmluva.
- "... Díky autorům této knihy se nám svědkové představují jinak, než jsme zvyklí – jinak než dogmatickými traktáty a povrchními teologickými pojednáními i jinak než křečovitým misijním úsilím. Můžeme tak vyrozumět, že mezi svědky je řada citlivých, poctivě přemýšlejících lidí, kteří touží být věrní Bohu i prospěšní ostatním lidem."
(Z.Vojtíšek, Předmluva)


21.11.2006 ČR: Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve.
- Kde objednat?

21.11.2006 ČR: Smrt neviňátek
- Společnost Strážná věž ve světle knihy “Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve
(Petr Dohnal: Slovo editora. )

30.10.2006 ČR: Dětský lékař k působení sekt
- „…u dětí, které měly nádorové nebo hematologické onemocnění a transfuze potřebovaly a dokonce opakovaně, se to snažíme rodičům vysvětlit. Asi v polovině případů se nám to podaří..."

23.9.2006 ČR: Příběh Jana Šubrta
- "Jmenuji se Jan Šubrt, jsem členem sboru Svědků Jehovových Vrchlabí a je mi 38 let. Neobávám se, že za zveřejnění svého jména budu vyloučen, neboť tento příběh je důležitou součástí mé léčby a cíl zveřejnění je pozitivní..."


23.9.2006 ČR: Svědkové Jehovovi jsou milí, alespoň navenek
- "Víra v Boha je o tom, že člověk jedná správně ze své vlastní vůle, a ne jen na základě příkazu"
- Svůj příběh zaslala I. K.


7.9.2006 ČR: Konkurzní mafie
- Policisté považují za vysoce pravděpodobné, že peníze, které vytunelovala konkurzní mafie kolem bývalého soudce Jiřího Berky z českých podniků, skončily na účtech lidí spjatých s náboženskou skupinou Svědkovéi Jehovovi.


29.7.2006 ČR: "Programové prohlášení - WWW.STRAZNAVEZ.CZ"
- Kdo jsme? Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových.


28.7.2006 ČR: Vysvobození je na dosah
- Zvláštní sjezd svědků Jehovových, 28.-30.7.2006, Praha, Strahov.


30.6.2006 ČR: Výnosné konkurzy
- Článek z www.ekonom.cz o prolínání několika světů na Karlově náměstí 16.


6.6.2006 ČR: Zápis z jednání svědků Jehovových na Ministerstvu kultury ČR 3.4.2006
- Dokument převzat ze serveru Ministersta kultury ČR.


25.5.2006 ČR: KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - Kompletní text
- Kompletní text samizdatové publikace sepsané Eduardem Sobičkou, dlouholetým členem vedení svědků Jehovových v ČR


10.4.2006 ČR: Dopis Eduarda Sobičky z 8.dubna 1999
-"Moje kontakty (žádná ,,spolupráce“) s StB trvaly plných 15 let (1975-1989). Každé tři týdny jsem se scházel s určitým člověkem z Federálního ministerstva vnitra ... Nikdy jsem nepodepsal jakoukoli dohodu o spolupráci, a o každém setkání jsem podával odbočce nejprve písemnou, potom na konci už jen ústní zprávu." Z dopisu Eduarda Sobičky.


10.4.2006 ČR: KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - 3. Míla Müller
- "V této souvislosti nesmíme zapomenout, že Míla byl až do roku 1973 jako „služebník odbočky" zodpovědný prakticky za všechno. Tak to bylo i jinde na světě. Všechna zásadní rozhodnutí činil on, i když tu byl jakýsi „komitét" několika bratrů, kteří mu mohli být k ruce. Ale práce v „zemském výboru", jak ji známe dnes, tehdy neexistovala." Z pamětí Eduarda Sobičky.


10.4.2006 ČR: KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - 2. Bratr Valenta
- "Jmenoval se Josef, ale je divné, že i když jsme se znali tak důvěrně, nikdy jsem mu křestním jménem neřekl. Byl to pro mě vždy „bratr Valenta". Nebylo to snad také proto, že už od svého počátku jsem byl upozorňován na to, že bratr Valenta má nebeskou naději? " Z pamětí Eduarda Sobičky.


14.3.2006 ČR: Svědkové Jehovovi a seznamy StB. Kdo je kdo?
- "Ten, kdo nepozná svou minulost, je odsouzen ji opakovat." StB od 50.let minulého století dále kontrolovala veškeré dění v organizaci SJ tím, že ovlivňovala, jaké články mohou v „samizdatové“ literatuře SJ vyjít a případně jak se mají upravit.


14.3.2006 ČR: KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - 11. Estébáci
- "K prvním kontaktům a spolupráci (a můžeme to tak přísně vzato nazvat, jak vyplyne z následujícího) jsem byl vyzván někdy v létě 1975. Od té chvíle jsme se setkával každé tři týdny až do listopadu 1989 s předem mi určeným estébákem." Z pamětí Eduarda Sobičky.


14.3.2006 ČR: KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - 1. Jarka Hála
- "Jarka byl naprosto loajální Jehovově viditelné organizaci. Organizace byla pro něj opravdu matka." Z pamětí Eduarda Sobičky.


14.3.2006 ČR: KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - Úvod
- "...v roce 1994...jsme dostali od vedoucího sboru v Brooklynu úkol znovu sepsat novodobé dějiny svědků Jehovových v České republice a doplnit zejména novější období, které nebylo zahrnuto do stávající zprávy, která vyšla v Ročence 1971. To byly tedy podněty k tomu, že jsem začal své vzpomínky psát." Z pamětí Eduarda Sobičky.


14.3.2006 ČR: Historie SJ v Československu - Závěr (Svědectví archivů - 9.část)
- SJ se snaží vytvářet dojem, jako by jejich organizace byla naprosto čistá, bezúhonná, a výjimečná. Z dostupných poznatků vyvstává obraz, který ji ukazuje jako veskrze lidskou, nepříliš odlišnou od všeho, co je pro lidi s mnoha jejich slabostmi a špatnostmi typické. Poslední kapitola z publikace "NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu", která shrnuje výsledky vědeckého bádání v archivech.


14.3.2006 ČR: Svědkové Jehovovi od roku 1960 do současnosti (Svědectví archivů - 8.část)
- Ze zprávy datované k 31.10.1960 vyplývá, že Básník a Teolog kontrolují (rozuměj cenzurují) a předkládají pracovníkům ministerstva vnitra články, které následně vycházejí v časopisech SJ. Další kapitola z publikace "NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu", která shrnuje výsledky vědeckého bádání v archivech.


14.3.2006 ČR: Z ilegality do "ilegality" (1955 - 1960) (Svědectví archivů - 7.část)
- "Soudruzi, naším úkolem je vybudovat početnou, kvalitní agenturní informátorskou síť v řadách sekty. Je bezpodmínečně nutno prostřednictvím agentury proniknout do sekty, převzít vedoucí místa." - Citováno ze zápisu porady na Ministerstvu vnitra. Další kapitola z publikace "NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu", která shrnuje výsledky vědeckého bádání v archivech.


14.3.2006 ČR: Svědkové Jehovovi v ilegalitě (1948 - 1955) (Svědectví archivů - 6.část)
- Stejně jako vlna krutého pronásledování nezastavila činnost SJ, ani StB po svých dílčích úspěších nepřestala věnovat svědkům pozornost. Právě naopak. Začal být kladen ještě větší důraz na práci agentů - především těch, kteří měli za úkol pronikat do řad SJ ... Další kapitola z publikace "NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu", která shrnuje výsledky vědeckého bádání v archivech.


4.3.2006 ČR: Vývoj organizace svědků Jehovových v letech 1945 - 1948 (Svědectví archivů - 5.část)
- Další kapitola z publikace "NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu", která shrnuje výsledky vědeckého bádání v archivech.
(Doplněno o dobové fotografie.)

5.2.2006 Mají členové církve svědků Jehovových vědět, kdo je jejich oficiálním představitelem ?
- Informace o další změně ve výboru odbočky NSSJ v ČR, která se opět do oznámení na NSK „nevešla“.

17.1.2006 ČR: Svědkové Jehovovi od 30. let do roku 1945. (Svědectví archivů - 4.část)
- „Spolek ´Mezinárodní sdružení badatelů Bible - československá větev v Praze´ se neprohlašuje nikde za náboženskou společnost." Citace z publikace "NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu", která shrnuje výsledky vědeckého bádání v archivech .

17.1.2006 ČR: Videokazeta "SVĚDKOVÉ JEHOVOVI"
- Videokazeta SVĚDKOVÉ JEHOVOVI přináší unikátní pohled do zákulisí této náboženské organizace. Ukazuje, jak tato Společnost se sídlem v americkém Brooklynu řídí a manipuluje životy svých členů.

12.12.2005 ČR: Rozhovor s MUDr.Ondřejem Kadlecem, CSc. a Eduardem Sobičkou.
- Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK pořádala v rámci svých pravidelných seminářů dne 1. prosince 2005 seminář o svědcích Jehovových.

09.12.2005: SVĚDKOVÉ JEHOVOVI - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ČLENSTVÍ A ODCHODU ZE SKUPINY
- Tento článek shrnuje nejdůležitější poznatky a výsledky výzkumného šetření, jež bylo provedeno mezi bývalými členy Náboženské Společnosti Svědkové Jehovovi.

07.12.2005 ČR: Příběh Jiřího Oplta, staršího sboru svědků Jehovových v Opavě.
Tento životní příběh se nikdy neobjeví na stránkách časopisů společnosti Strážná věž. Stejně jako řada jiných, které život napsal, by se sem jaksi nehodil. Na jeho konci totiž není usmívající se svědek sloužící radostně své organizaci, ale lidská tragédie. Přesto, nebo spíše právě proto je důležité, aby nebyl zapomenut.

29.11.2005 ČR: Seminář o svědcích Jehovových (aktualizováno)
- Dne 1.prosince 2005 se koná veřejně přístupný seminář za účasti Eduarda Sobičky a MUDr.Ondřeje Kadlece, CSc.

21.11.2005 ČR: Rok 1914 v mém životě
- Rok 1914 je v omylem v učení Svědků Jehovových a je založen na historických datech, která neodpovídají skutečnosti. Jeruzalém nepadl roku 607 př.n.l. Pokud by toto datum bylo správné, museli by se dávnověcí písaři spiknout - pro což si nelze představit důvod - a zfalšovat důkazy.

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- slovo úvodem
- Když se Petr Š. poprvé přihlásil jako „Nahlasmrt“ do diskuze na www.straznavez.cz , zdálo se, že jde o poněkud přehnanou přezdívku. Po přečtení jeho zkušenosti, kde popisuje jak rychle byl po 30 letech služby mezi svědky Jehovovými vyhozen z této církve, mu nelze než dát za pravdu..

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 3.část
- Poslední část smutné zkušenosti dlouholetého staršího.

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 2.část
- Pokračování smutné zkušenosti dlouholetého staršího.

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 1.část
- Zkušenost dlouholetého staršího. 30.let pomáhal jiným. Proč nikdo nepomohl jemu? Dá se pomoc vlastní dceři označit jako "nevázané chování"?
Dopis, který odeslal Petr Š. do ústředí NSSJ v ČR dne 24.1.2004

5.10.2005 ČR: Pozvánka na seminář
- Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK zve na seminář o svědcích Jehovových, s novým vedením této organizace.

4.10.2005 ČR: Typologie odpadlíků
- Vztah bývalých svědků Jehovových k organizaci a spiritualitě.

4.10.2005 ČR: Svědkové a odpadlíci
- Podle údajů představitele NSSJ odchází z této organizace v ČRročně zhruba 800 až 1 000 lidí. Jak žijí skupiny bývalých svědků Jehovových?

27.9.2005 Lékař komentuje událost v Landau
- Redakce www.straznavez.cz získala vyjádření od lékaře k tragické události v německém Landau.

21.9.2005 ČR: Svědectví archivů - 2. a 3.část
- Obecný vývoj a počátky činnosti SJ na našem území. Výsledky vědeckého bádání v archivech jsou shrnuty v publikaci "NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu."

30.8.2005: straznavez.zde.cz - "TRHÁ LEDY STRÁŽNÉ VEŽE"
- Autoři straznavez.zde.cz nyní přichází s první částí toho, co slíbili. Ještě před záznamy z právních výborů se rozhodli uveřejnit úryvky právě z tohoto vysvětlení, které sboroví starší tlumočili. Sami se můžete přesvědčit, jakým způsobem starší tyto alarmující záležitosti vysvětlili. Posuďte sami: .... 16 zvukových záznamů

16.8.2005 Tak už máme nový výbor odbočky!
- Oficiální přiznání změny ve vedení NSSJ v ČR opravou údajů v Rejstříku církví a náboženských společností

9.8.2005 Oficiální reakce NSSJ v ČR na reportáže TV NOVA
- Faksimile dopisu NSSJ všem sborům z 16.2.2005.

2.8.2005 ČR: Svědectví archivů ministerstva vnitra - 1.část
- Jak probíhala spolupráce mezi vedením svědků Jehovových a orgány Státní bezpečnosti? Bylo to tak nevinné? V jakém rozsahu spolupracoval zemský výbor a krajští dozorci? Co vše bylo pod kontrolou StB? Výsledky vědeckého bádání v archivech jsou shrnuty v publikaci "NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu."

26.7.2005 ČR: ZTRACENÁ KNIHA? - II.část
- Ztracená kniha společnosti Strážná věž? Komentář k Jakubovu dopisu - II.část.

13.7.2005 ČR: DOPIS ZE DNE 1.8.1995 VYVARUJTE SE JEHOVISTŮ !!!
- Tento příběh je vlastní osobní zpovědí Martina Látala a zároveň jeho zamyšlením nad slabými stránkami demokracie

- Naplnil jsem Boží záměr aneb je učení Svědků Jehovových věrohodné?

12.7.2005 ČR: Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole
- Ač odvolán, přesto nadále před státními orgány zastupuje svědky Jehovovy. Další ze "100+1 právnických kliček" Společnosti Strážná věž? Proč nebyly opraveny údaje o NSSJ v Rejstříku ministerstva?

30.6.2005 ČR: ZKUŠENOSTI - APOLOGIE BÝVALÉHO ČLENA NSSJ
- Dopis vyloučeného za kritiku ohledně lhaní při registračním řízení

28.6.2005 ČR: OFICIÁLNÍ DOPISY NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI V ČR STARŠÍM TÝKAJÍCÍ SE OBTĚŽOVÁNÍ DĚTÍ
- V ČR a SR se o tomto problému příliš nemluví. Zatím nebyla medializována póza "mrtvého brouka", kterou svědkové Jehovovi zaujímají vůči pedofilům uvnitř organizace. To ovšem neznamená, že se nic takového neděje. Vedení Společnosti tuto skutečnost potvrzuje.

23.6.2005 ČR: ZKUŠENOSTI - ZKAŽENÉ DĚTSTVÍ
- Dopisy poodhalující životní osudy bývalých i současných svědků Jehovových

22.6.2005 ČR: KRACH NA ZAKÁZKU
- Reportáž z pořadu Na vlastní oči poukazuje na propojení organizovaného zločinu také se svědky Jehovovými.
PhDr.P.S., podnikatel, bílý kůň: "Něco jiného je lumpárna z hlediska mravního a něco jiného z hlediska trestního."

14.6.2005 ČR: SVĚDKOVÉ JEHOVOVI A CIVILNÍ SLUŽBA
- V jakém postavení jsou bratři, kteří v minulosti opustili společenství tím, že přijali práci, která by dnes byla považována za přijatelnou, státem požadovanou civilní službu? Bizarní odpověď poskytla NSSJ v ČR v oficiálním dopise starším dne 4.května 1996.

7.6.2005 ČR: ZTRACENÁ KNIHA?
- Ztracená kniha společnosti Strážná věž? Komentář k Jakubovu dopisu - úvod.

30.5.2005: DESETILETÝ OFICIÁLNÍ SVAZEK MEZI SPOLEČNOSTÍ STRÁŽNÁ VĚŽ A OSN
- Důkazy byly spolu s prohlášením v listopadu roku 2004 předány „starším mužům“ (představitelům) sborů Pardubice-západ a Vysoké Mýto.
Postupně byly proti všem svědkům, kteří se účastnili tohoto předání nebo na tyto skutečnosti jen veřejně poukázali, sestaven tzv. právní výbor, tedy jakýsi soudní orgán této společnosti, poněkud připomínající katolickou inkvizici.

23.5.2005 PRAHA: ZEMĚTŘESENÍ V BÉTELU ANEB "KOSTLIVEC VE SKŘÍNI"
- Co se děje na odbočce? Je celé bývalé vedení odvoláno? A kdo konkrétně? Kdo je nahradil? Tyká se to finančních machinací, například i financování samotného Bételu? Kdo v tom figuroval?

23.5.2005 PRAHA: HONORÁRNÍ KONZUL
- Honorární konzul, majitel desítek firem a svědek Jehovův – je možné být vším?

23.5.2005 TV NOVA: STOPA VEDE K JEHOVOVI A DALŠÍ REPORTÁŽE
- Reportáže odvysílané na TV NOVA v roce 2005

20.5.2005: ZMĚNY V ČASOPISECH STRÁŽNÁ VĚŽ
- Máte doma staré publikace Společnosti Strážná věž? V tom případě máte doma schovaný poklad.
Můžete se totiž na vlastní oči při jejich prozkoumání přesvědčit o změnách, které byly udělány.

16.5.2005: CENZURA
- Malý příklad toho, jak byl v období totalitní komunistické vlády upravován text publikací Watchtower Society

16.5.2005: HLEDÁNÍ PRAVDY
- Informace na tomto webu jsou také skutečnostmi, a tedy pravdou. Je to však ta část pravdy, která se do oznámení na NSK nevešla

16.5.2005: TAJNÁ PŘÍRUČKA STARŠÍCH SBORŮ - PRÁVNÍ VÝBORY
- Každý starší sboru svědků Jehovových je vybaven zvláštní příručkou, o jejímž obsahu příliš svědků neví

14.5.2005: VZPOMÍNKA NA MRTVÉ
- Památník obětí Společnosti Strážná věž

3.5.2005: STATISTIKA
- Svědkové Jehovovi v ČR a SR patří mezi nejhorší na světě

18.4.2005 PRAHA: KONGRES O BEZKREVNÍ MEDICÍNĚ V PRAZE
- Kongres o bezkrevní medicíně v Praze bude také navštíven svědky Jehovovými

- Prohlášení Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve ke kongresu o bezkrevní medicíně v Praze

9. 9. 2004 BRNO: JEHOVISTÉ PROHRÁLI S LÉKAŘI SOUD O DÍTĚ
- V léčbě dětí mají lékaři přednost před rodiči.
Rozhodl tak Ústavního soud